Montör

Arbetsuppgifter

 • Montering av LiquidLINE produkterna (Företrädesvis Scrubbers, Digestors, Analyzers och Extraktionseheter)
 • Förpackning av tillbehör till LiquidLINE (tillbehör till instrument, reservdelar och förbrukningsvaror som säljs)
 • Uppföljning och koll av lager för LiquidLINE. Detta innefattar
  • Att placera inkommande gods på lagerplats
  • Testa inkommande gods för att sedan föra in godkända detaljer på lagerplats 
  • Att se efter monteringslokalerna, dvs alla artiklar ska ha en lagerplats och skräp tas om hand.
 • Verifiera att monteringsunderlag och produktstrukturerna är korrekta och om så inte är fallet meddela chef

Erfarenhet och utbildning

 • Förmåga att läsa och förstå monteringsanvisningar och enklare kretsdiagram krävs (dvs, förstå hur ledningar ska kopplas)
 • Vana att arbeta med elektricitet, dvs kunna koppla el-ledningar enligt instruktion och på ett säkert sätt
 • Relevant arbetslivserfarenhet, dvs tidigare erfarenhet av instrumentmontering, är ett krav

Tillträde snarast. E-posta ansökan till tarja.aunola-moller@opsis.se eller skicka den till Opsis AB, Box 244, 244 02 Furulund. Märk kuvertet “Montör OPSIS LiquidLINE”. Ansökan senast den 15 september. För mer information kontakta Director LiquidLINE, Olle Lundström, 046-72 25 48 eller HR ansvarig Tarja Aunola-Möller, 046-72 25 21.